Hulp aan gehandicapte kinderen

De community worker van de stichting gaat regelmatig de dorpjes in op zoek naar kinderen die onze hulp nodig hebben. Zo komen we ook veel gehandicapte kinderen tegen waarvan het leven bemoeilijkt word door gebrek aan hulpmiddelen. Needs For Children zet zich voor hen in door het doneren van eventueel een rolstoel, driewieler of krukken. Samen met de familie word gekeken naar waar de meeste behoefte aan ligt.
Gehandicapte kinderen worden vaak gezien als iets dat voortgekomen is uit hekserij. Wij gaan daarover in gesprek met de familie. Dit zodat het kind niet in een sociaal isolement komt. Wanneer we een kind helpen blijven we de situatie monitoren.