Hulp aan kinderen in de gevangenis

Needs For Children bezoekt maandelijks de kinderen in de Kumba Prison. De doelgroep waarmee we werken zijn kinderen van 12 tot 21 jaar Dit gaat in nauwe samenwerking met de politie en bewakers van de gevangenis. De gevangenen leven in erbarmelijke omstandigheden. Het is er vies en vol. Iedereen heeft een plekje op de grond om te slapen.

Tijdens het maandelijkse bezoek geeft het team voorlichting over allerlei onderwerpen; vaak gerelateerd aan gezondheidsproblemen in de gevangenis. Aan het eind van het bezoek geven we altijd voedingsmiddelen of hulpmiddelen.

Naast de voorlichting hebben we de in afgelopen jaren een bibliotheek in de gevangenis opgestart. Dit zodat de jongeren  toch geschoold kunnen blijven. En hebben we ze handwerk geleerd waarmee ze een inkomen kunnen krijgen. Dit gaat van het maken van papieren kralen tot het maken van tassen.