Hulp aan weeskinderen

Al vanaf het begin van het bestaan van de stichting zijn we erg verbonden met de weeshuizen in Kumba. Er zijn er in totaal 6. Deze worden regelmatig bezocht en waar hulp nodig is word deze gegeven. Dat gaat van een matras tot schoolgeld en medische hulp aan kinderen.

Ook hebben we toiletten, badkamers, een waterput en zelfs een heel nieuw huis gebouwd.